Ως εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών μου έχει τεθεί πολλές φορές αυτή η ερώτηση. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει σωστή και λάθος ηλικία μιας και το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Οπότε εξαρτάται από ένα φάσμα πολλών παραγόντων που πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας. Ζούμε σε μία κοινωνία...