Η επιλογή των σπουδών στην ηλικία των 17 είναι αρκετά δύσκολη, καθώς τα κίνητρα και οι φιλοδοξίες συχνά διαφέρουν από αυτά της ηλικίας των 25 ετών, που συνήθως αρχίζουμε να εργαζόμαστε σε κανονική, καθημερινή βάση. Η δυσκολία έγκειται στην έλλειψη του Επαγγελματικού Προσανατολισμού από ανθρώπους –...