Τι είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός; Πρόκειται για μια διαδικασία που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά σου. Επίσης, βοηθά το άτομο να εντοπίσει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν, αλλά και τις Σχολές στις οποίες μπορεί να εκπαιδευτεί για αυτά. Έτσι,...

Η επιλογή των σπουδών στην ηλικία των 17 είναι αρκετά δύσκολη, καθώς τα κίνητρα και οι φιλοδοξίες συχνά διαφέρουν από αυτά της ηλικίας των 25 ετών, που συνήθως αρχίζουμε να εργαζόμαστε σε κανονική, καθημερινή βάση. Η δυσκολία έγκειται στην έλλειψη του Επαγγελματικού Προσανατολισμού από ανθρώπους –...