Μαθαίνοντας μια ξένη γλώσσα μας ανοίγεται μπροστά μας ένας καινούριος κόσμος, μία νέα κουλτούρα, ένας νέος πολιτισμός, νέοι χαιρετισμοί, νέα φαγητά, νέα χοροί, ένας νέος τρόπος σκέψης. Σίγουρα δεν επαρκούν οι ώρες μαθημάτων για να γίνει μια γλώσσα κτήμα μας. Η καθημερινή ενασχόληση με τη...

Ως εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών μου έχει τεθεί πολλές φορές αυτή η ερώτηση. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει σωστή και λάθος ηλικία μιας και το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Οπότε εξαρτάται από ένα φάσμα πολλών παραγόντων που πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας. Ζούμε σε μία κοινωνία...