Σχέσεις γονέων και παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες

Η αποτυχία των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες να εκτιμήσουν την αξία των στρατηγικών, τα οδηγεί να προτιμούν πιο απλοϊκές στρατηγικές (Ford, Palham & Ross, 1984). Πρόκειται για δυσκολίες στις λειτουργίες εκτελεστικού ελέγχου όπως είναι η πρόβλεψη, ο σχεδιασμός και ο έλεγχος.

 

Σύμφωνα με έρευνες οι ελλείψεις στρατηγικών που έχουν τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, σε σχέση με τη μάθηση, μπορεί να οφείλονται στη φτωχή ή τη μη προσαρμοστική αλληλεπίδραση του παιδιού με ενήλικους στην οικογένεια και στο περιβάλλον του σχολείου (Κοινωνικός εποικοδομητισμός, Forman, 1989. Rogoff, 1990. Stone & Conca, 1993).

 

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε σε κάποια από τα χαρακτηριστικά των σχέσεων γονέων και παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες έτσι όπως διαμορφώνονται από την βιβλιογραφία:

 

· Οι γονείς των παιδιών με γλωσσικά προβλήματα έχουν λιγότερες απαιτήσεις από τα παιδιά τους.

· Τους παρέχουν λιγότερες γλωσσικές και γνωστικές προκλήσεις συγκριτικά με τους γονείς παιδιών χωρίς προβλήματα.

· Έχουν λιγότερες προσδοκίες για τα παιδιά τους (Τollison, Palmer & Stowe, 1987) και οι προσδοκίες αυτές συχνά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (Sammarco, 1984).

· Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους είναι διαφορετικές, ενώ ενδέχεται να λειτουργούν ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία (Bryan et al.,1982).

 

Αρκετές απόψεις έχουν διαμορφωθεί αναφορικά με την ερμηνεία και τη βάση των μεταγνωστικών προβλημάτων των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η άποψη ότι το πρόβλημα εντοπίζεται σε υποβόσκουσες ελλείψεις στην επεξεργασία (Torgesen & Licht, 1993).

 
 

Πηγές:

Ford, Palham & Ross, 1984

Κοινωνικός Eποικοδομητισμός, Forman,1989. Rogoff,1990. Stone & Conca, 1993

Tollison, Palmer & Stowe, 1987

Sammarco,1984

Bryan et al.,1982

Torgesen & Licht, 1993

 

Αρχική δημοσίευση: https://lalouspiridoula.blogspot.com/

 

Λάλου Σπυριδούλα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σχολική Ψυχολογία 

Περισσότερα άρθρα