Τι είναι η Διαταραχή των Μαθηματικών – Δυσαριθμησία ή Dyscalculia;

Updated: Jul 28

Είναι η έντονη δυσχέρεια στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών και στην μαθηματική σκέψη που παρουσιάζει ο μαθητής με κανονικό ή και υψηλό δείκτη νοημοσύνης.

Συμπτώματα

Προσχολική ηλικία

 • Αδυναμία προσανατολισμού στο χώρο.

 • Μπερδεύει συχνά δεξιά και αριστερά.

 • Δυσκολίες στη αντίληψη και το συσχετισμό ποσοτήτων.

 • Δυσκολία στη διευθέτηση αριθμών ή αντικειμένων σε μια σειρά.

Στις πρώτες τάξεις του δημοτικού

 • Δυσκολίες στην εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων νοητά ή σε χαρτί (διαρκές μέτρημα με τα δάχτυλα).

 • Μπερδεύει τα σύμβολα των πράξεων.

 • Μεγάλο χρονικό διάστημα για την εκτέλεση μιας απλής πράξης.

 • Δυσκολία στη διευθέτηση αριθμών σύμφωνα με τα σχετικά μεγέθη τους (διάταξη).

 • Δυσκολία ανάγνωσης ρολογιού με δείκτες.

 • Δυσκολία να διαβάσει ή να γράψει σωστά πολυψήφιους αριθμούς.

 • Δυσκολία στην απομνημόνευση και αυτόματη ανάκληση αριθμών (π.χ. προπαίδεια).

 • Δυσκολία να αντιγράψει αριθμούς και γεωμετρικά σχήματα.

Στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού

 • Δυσκολία με τις τέσσερις βασικές αριθμητικές πράξεις και έννοιες.

 • Ξεχνάει την προπαίδεια.

 • Δυσκολία ανάγνωσης χαρτών

 • Δυσκολία στην χρήση των χρημάτων.

 • Δυσκολία να κατανοήσει κατεύθυνση, βάρος, διάστημα, χρόνο ή μέτρηση.

 • Δυσχέρεια προσανατολισμού και συσχετισμών σε αριθμητικά διαστήματα 1-100, 1-1000, 1-10000 κλπ.

 • Αδυναμία στη σωστή επιλογή πράξεων για την επίλυση προβλημάτων.

 • Δεν συγκρατεί μαθηματικές έννοιες ακόμα και αν τις έχει διδαχτεί επανειλημμένα.

Γυμνάσιο – Λύκειο

 • Επιδείνωση των ανωτέρω δυσχερειών και επιπλέον

 • Aνεπαρκής μνήμη για τις αριθμητικές πράξεις (δυσκολία να θυμηθεί και να ακολουθήσει διαδοχικά βήματα στις διαδικασίες των πράξεων).

 • Αδυναμία να επιλέξει την κατάλληλη πορεία για τη λύση ενός προβλήματος.

 • Δυσκολία να μετακινηθεί από το συγκεκριμένο στο ημιαφηρημένο και στο αφηρημένο επίπεδο.

 • Παρ’ όλη την εκτεταμένη μελέτη η δυσχέρεια στη μαθηματική σκέψη παραμένει.

Η Νευρογλωσσολογική θεραπευτική προσέγγιση:

Τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στις προμαθηματικές και μαθηματικές έννοιες –Δυσαριθμησία - εποφελούνται σημαντικά από ασκήσεις για την απόκτηση εννοιών του χώρου και χρόνου, από παιχνίδια ομαδοποίησης, ταξινόμησης και σειραθέτησης καθώς και από κινητικές ασκήσεις για βίωση των κατευθύνσεων. Γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενεργήσουν άμεσα από τις πρώτες κιόλας ενδείξεις. Κατανόηση, υπομονή, ενθάρρυνση, επιείκεια και άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση μπορεί να φέρουν θεαματικά αποτελέσματα.


Η επιστήμη της Νευρογλωσσολογίας προσεγγίζει θεραπευτικά με επιτυχία την Δυσαριθμησία ή Dyscalculia εστιάζοντας στην εξελικτική τροποποίηση της εγκεφαλικής λειτουργίας. Ο τρόπος και η μεθοδολογία που ακολουθούνται είναι ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, τη σοβαρότητα και τη μορφή που συναντάμε στην κάθε περίπτωση. Η διάρκεια της θεραπείας κυμαίνεται από εννέα έως δώδεκα μήνες.


Λίνα Κατσίγκρη PhD

Νευρογλωσσολόγος – Λογοπεδικός

www.drlinakatsigri.com

info@drlinakatsigri.com


Η Λίνα Κατσίγκρη PhD είναι Νευρογλωσσολόγος-Λογοπεδικός, πτυχιούχος νευρογλωσσολογίας και πολιτικών επιστημών (BSc) του Πανεπιστημίου Βρυξελλών (VUB), κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών (MA) σε ανώτερες σπουδές γλωσσολογίας (VUB) και διδακτορικού διπλώματος (PhD) με θέμα The Dyslexic Brain: A Neurolinguistic Approach to the Logopedic Treatment of Dyslexia (VUB). Από το 1996, εργάζεται ως λογοπεδικός με εξειδίκευση στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Είναι η δημιουργός του Θεραπευτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ανάγνωσης – EULEXIA the gift of reading που συμβάλει με επιτυχία στην αποκατάσταση των μαθησιακών δυσχερειών. Και της Μεθόδου Πρώιμης Ανάγνωσης –ΔΙΑΒΑΖΩ ΝΩΡΙΣ που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παράλληλα, με την ιδιότητα του νευροεπιστήμονα και του πιστοποιημένου HEARTMATH COACH oργανώνει σεμινάρια, ατομικές ή και ομαδικές συνεδρίες αυτοβελτίωσης BRAIN FITNESS και MINDFULNESS.

©2019 by All About Parents. Proudly created with Wix.com