Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου

Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου
Ιδρυτικό Μέλος allaboutparents.gr | Positive Parenting
BSc, MSc Ψυχολογία
Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας (IARPP)

Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου, σπούδασα Ψυχολογία, στο University of East London με τίτλο, BSc Hons Psychology. Έπειτα τελείωσα το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια ακολούθησα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κλινική και Κοινοτική Ψυχολογία στο ίδιο Πανεπιστήμιο με τον μεταπτυχιακό τίτλο MSc Clinical and Community Psychology.

Έχω ολοκληρώσει την εκπαίδευσή μου στο Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο και τη Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία, ενώ παράλληλα φοιτώ στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Στα πλαίσια της συνεχούς επαγγελματικής μου κατάρτισης έχω παρακολουθήσει συνέδρια, σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα , όπως το ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα «Κλινική Ψυχοπαθολογία ‘’Παναγιώτης Ουλής’’» της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών – Αιγινητείου Νοσοκομείου, του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) και της Εταιρείας Προαγωγής της Γνώσης στις Ψυχικές Διαταραχές και το Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Κλινική Πρακτική στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» του Κρατικού Φορέα της Σκωτίας SQA.

Σήμερα, τελώ υπό εκπαίδευση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος στο ΙΣΟΨ.

Έχω εργαστεί σε Ψυχιατρικό πλαίσιο αλλά και σε κέντρο ειδικών θεραπειών. Έχω εργαστεί ως εξωτερική συνεργάτης σε πλαίσια ψυχικής υγείας , δουλεύοντας με εφήβους, γονείς αλλά και ενήλικες. Επιπλέον εργάζομαιι τα τελευταία χρόνια ως παράλληλη στήριξη σε σχολεία της Αττικής. Τα τελευταία χρόνια ασκώ το ψυχοθεραπευτικό μου έργο ως ελεύθερος επαγγελματίας στην περιοχή της Γλυφάδας

Τέλος, είμαι μέλος του IARPP (International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy), μέλος της AGPA  και Δόκιμο Τακτικό Μέλος του ΙΣΟΨ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6985810793

Email: adamopouloukonstantina1@gmail.com