Μαθησιακές δυσκολίες στο γυμνάσιο: Πώς να τις αναγνωρίσετε

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Είναι ένα ζήτημα υψίστης σημασίας που απασχολεί μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά την αναγνώριση και τη διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών με τη δημιουργία, για παράδειγμα, επιμορφωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων που στοχεύουν στην επαρκή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, αλλά και την εξοικείωσή τους με τις μαθησιακές δυσκολίες.

Τι συμβαίνει όμως με τις μαθησιακές δυσκολίες στο γυμνάσιο;

Είναι γεγονός ότι η έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών σε ένα μαθητή μπορεί να αποφέρει πολύ καλά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις και το μέλλον του στο σχολείο. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις που το παιδί δεν τυγχάνει καμίας εκπαιδευτικής παρέμβασης κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς κι εκείνες οι περιπτώσεις που ένα πρόγραμμα παρέμβασης σταματά όταν ο μαθητής αρχίζει να πηγαίνει στο γυμνάσιο με το σκεπτικό ότι οι μαθησιακές δυσκολίες γίνονται περισσότερο διαχειρίσιμες  ή και εξαλείφονται με το πέρασμα των χρόνων.

Η αλήθεια ωστόσο απέχει από αυτές τις πεποιθήσεις, αφού οι μαθησιακές δυσκολίες δεν εξαφανίζονται με το πέρασμα των χρόνων. Αντιθέτως, είναι μία κατάσταση που επηρεάζει το άτομο εφ’ όρου ζωής. Βέβαια, αν ο μαθητής έχει παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα παρέμβασης, τότε τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει πάνω σε διάφορα μαθήματα και γνωστικά αντικείμενα θα είναι σαφώς βελτιωμένα σε αντίθεση με ένα μαθητή που δεν έχει τύχει καμίας παρέμβασης.

Έτσι, καθίστανται αντιληπτό ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο γυμνάσιο θα πρέπει να έχουν γνώσεις πάνω στη διαχείριση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν μαθητές που αντιμετωπίζουν τυχόν δυσκολίες στα μαθήματα. Από την άλλη, οι γονείς είναι καλό να έχουν πλήρη συνείδηση των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει το παιδί, έτσι ώστε να είναι σε θέση να το βοηθήσουν αποτελεσματικά και ουσιαστικά.

Ποιες είναι, λοιπόν, οι συνήθεις ενδείξεις των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στους μαθητές γυμνασίου;

  • Δυσκολίες στην ανάγνωση και την επεξεργασία κειμένου

Τα παιδιά δυσκολεύονται στην ανάγνωση κειμένων, κάτι που μπορεί να αντικατοπτρίζεται με αργό ρυθμό, παράλειψη λέξεων ή και ολόκληρων γραμμών, καθώς και αντικατάσταση γραμμάτων ή λέξεων. Επίσης, οι μαθητές μπορεί να παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση κειμένων, ειδικά όταν βρίσκονται κάτω από πίεση χρόνου. Ακόμα, μπορεί να δυσκολεύονται στην ανάπτυξη περίληψης, καθώς και την παρουσίαση γεγονότων σε σωστή χρονική σειρά.

  • Δυσκολίες στην ορθογραφία και την παραγωγή λόγου

Τέτοιες δυσκολίες αφορούν τα ορθογραφικά λάθη ακόμα και σε θεμελιώδη ζητήματα, όπως είναι οι καταλήξεις των ρημάτων και των ουσιαστικών, τη δημιουργία προτάσεων με φτωχό λεξιλόγιο και προβλήματα στη σύνταξη, καθώς και τον αργό ρυθμό στη γραφή και την αντιγραφή. Όσον αφορά την παραγωγή λόγου, παρατηρείται δυσκολία στην έκφραση των σκέψεων, έλλειψη φαντασίας και επιχειρηματολογίας, εφόσον αυτή χρειάζεται, απουσία οργάνωσης στη δομή του κειμένου, καθώς και σχηματισμός σύντομων και απλών προτάσεων.

Διαβάστε επίσης

  • Δυσκολίες στα μαθηματικά

Σε πολλές περιπτώσεις, τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών, την απομνημόνευση και ανάκληση μαθηματικών τύπων και κανόνων, καθώς και την αποκωδικοποίηση των βημάτων και σταδίων που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος ή μίας μαθηματικής πράξης. Φυσικά, μπορεί να παρατηρούνται δυσκολίες ακόμα και σε ό,τι αφορά απλές μαθηματικές πράξεις, ειδικά αν ο μαθητής δυσκολευόταν ιδιαίτερα και κατά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Φυσικά, είναι πιθανόν να παρουσιάζονται δυσκολίες σε περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, ωστόσο οι προαναφερθείσες είναι οι συνηθέστερες αφού συναντώνται πολύ συχνά.

Συμπερασματικά, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι μία διαδικασία που μπορεί να προκαλέσει άγχος σε οποιονδήποτε μαθητή και χρειάζεται, ούτως ή άλλως, προσεκτικό χειρισμό. Ωστόσο, ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες πιθανώς να πιεστεί ακόμα περισσότερο, αφού στο γυμνάσιο οι μαθητές έρχονται σε επαφή με πολλούς καθηγητές και με νέα γνωστικά αντικείμενα. Αν οι μαθησιακές δυσκολίες αγνοηθούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ένας μαθητής με δυσκολίες θα καταλήξει απομονωμένος, με αρνητικά συναισθήματα και χωρίς τη δυνατότητα να εξερευνήσει πλήρως τις ικανότητές του. Έτσι, κρίνεται σκόπιμο η εκπαιδευτική παρέμβαση να συνεχίζεται και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι γονείς να μη διστάζουν να διεκδικούν το καλύτερο δυνατό για την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Δανάη Καρδαρά

Φιλόλογος

danaekardara93@gmail.com

www.artvilleblog.com

Η Δανάη Καρδαρά είναι φιλόλογος με πολυετή εμπειρία στην ειδική αγωγή. Είναι απόφοιτος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Δημιουργικής Γραφής στο ΕΑΠ. Το 2021 εξεπόνησε τη διπλωματική εργασία με τίτλο «Το αρχαίο ελληνικό δράμα στο έργο του Γούντι Άλεν». Το 2022 ολοκλήρωσε το πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης με τίτλο «Επιμέλεια και Διόρθωση Κειμένου» του ΕΚΠΑ. Από το 2017 διατηρεί το δικό της ιστολόγιο (www.artvilleblog.com) που ασχολείται με θέματα ποικίλης ύλης.

Περισσότερα άρθρα