Το κομμάτι της γραφής αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την σχολική επιτυχία και η διαταραχή αυτής, η γνωστή δυσγραφία, επηρεάζει τόσο την απόδοση στα μαθήματα, όσο και την αυτοεκτίμηση του παιδιού καθώς ματαιώνεται συχνά. Το να μάθει όμως ένα παιδί που δυσκολεύεται να γράφει σωστά, δεν...

Η αισθητηριακή αμυντικότητα είναι η αντίδραση του ατόμου σε ακίνδυνα ερεθίσματα που υπό φυσιολογικἐς συνθήκες δεν είναι επώδυνα. Το άτομο αντιδρά με αποφυγή στο ερέθισμα που του προκαλεί αναστάτωση με φόβο, άγχος, ακόμα και επιθετική συμπεριφορά. Αισθητηριακή Αμυντικότητα: Ποια είναι τα είδη; Απτική αμυντικότητα: Εδώ υπάρχει αρνητική αντίδραση...

Πολύ συχνά, μπορεί να έχουμε τη διάθεση να παίξουμε με τα παιδιά μας μέσα στο σπίτι. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να περάσουμε δημιουργικό χρόνο με το παιδί και να το ενισχύσουμε να αναπτύξει τις δεξιότητές του. Υπάρχουν, ωστόσο, φορές που ίσως νιώθουμε ότι στερεύουμε...

Μια καλά μελετημένη διαμόρφωση παιδικού δωματίου συμβάλλει στην ολόπλευρη ενίσχυση της ανάπτυξής του παιδιού. Είναι αξιοσημείωτη η σημαντικότητα που παίζει το περιβάλλον του παιδιού, ιδίως κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων λόγου, κίνησης αλλά και για τη νοητική του ανάπτυξη. Επηρεασμένη...

Από την στιγμή που θα γεννηθεί το παιδί μέχρι και την ηλικία των πέντε ετών, εξελίσσονται τα πιο σημαντικά στάδια της κινητικής του ανάπτυξης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα φυσιολογικά κινητικά πρότυπα ανά ηλικία, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τους αναπτυξιολόγους.  Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως παρόλο...

Τα παραμύθια εκτός από μέσο ψυχαγωγίας και απασχόλησης των παιδιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο ενίσχυσης της γλωσσικής ανάπτυξης αλλά και άλλων δεξιοτήτων που σχετίζονται με τα παιδιά. Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη, δωσ’ της κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι ν’ αρχινίσει. Φράση που έχει...

Τα περισσότερα παιδιά ενθουσιάζονται στην ιδέα του super market, άλλα πάλι όχι και τόσο. Ωστόσο το super market παρέχει πολλά ερεθίσματα για την ανάπτυξη του λόγου και  της ομιλίας του παιδιού και όχι μόνο της ομιλίας αλλά συμβάλλει και στην ανάπτυξη πολλών ακόμα δεξιοτήτων. Πώς βοηθάει...

Ο αμφίπλευρος συντονισμός είναι η ικανότητα χρήσης και των δύο πλευρών του σώματος, αριστερή και δεξιά, την ίδια στιγμή ταυτόχρονα, ώστε να γίνει μια συντονισμένη και οργανωμένη κίνηση. Αποτελεί ένδειξη ότι και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου επικοινωνούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες. Αμφίπλευρος συντονισμός: Τα 3 είδη 1....

Αρχικά, ας ορίσουμε τον όρο  “διγλωσσία”.  Η προσπάθεια εκμάθησης μιας ξένης δεύτερης γλώσσας μετά την ηλικία των 6 ετών δε νοείται ως διγλωσσία.  Διγλωσσία είναι η παράλληλη μύηση και κατάκτηση  δυο μητρικών γλωσσών κατά την κρίσιμη αναπτυξιακή ηλικία 0-6 ετών. Τι θεωρείται δίγλωσσο περιβάλλον; Οι δυο...

Ο τραυλισμός είναι ένα νευροψυχογενές φαινόμενο, το οποίο δεν γνωρίζουμε από τι προκαλείται. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι μια διαταραχή στο ρυθμό ομιλίας, κατά την οποία το άτομο γνωρίζει ακριβώς τι θέλει να πει, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν είναι σε θέση να...