Ερωτηματολόγιο για τις Οπτικές Δυσλειτουργίες ή Αδυναμίες του παιδιού

Η σχέση της όρασης με την απόδοση ενός παιδιού στο σχολείο είναι πολύ σημαντική καθώς δυσλειτουργίες οπτικών δεξιοτήτων εμποδίζουν, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, τη διάρκεια συγκέντρωσης, τη διάθεση για μελέτη, την ταχύτητα επεξεργασίας, την ικανότητα πρόσληψης, συγκράτησης και ανάκλησης οπτικών δεδομένων, την αποτελεσματική απόδοση σε διαδικασίες όπως η ανάγνωση, η γραφή, η αντιγραφή, η άθληση κ.α. Η σχέση αυτή αφορά σε παιδιά ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ μαθησιακές δυσκολίες.

Οι γονείς, οι δάσκαλοι και άλλοι ειδικοί πρέπει να είναι ενήμεροι για τα συμπτώματα και τις ενδείξεις μιας οπτικής δυσλειτουργίας που δεν περιορίζονται στο αν ένα παιδί βλέπει καθαρά ή όχι.

Ένα χρήσιμο εργαλείο για να μπορούν οι γονείς και άλλοι ειδικοί να καταγράφουν και να βαθμολογούν τα συμπτώματα και τις ενδείξεις που παρατηρούν σε έναν μαθητή ή μια μαθήτρια είναι το παρακάτω ερωτηματολόγιο 19 σημείων. Είναι ένα σταθμισμένο και αξιόπιστο εργαλείο που χρησιμοποιούν οι Οπτομέτρες ανά τον κόσμο για τον εντοπισμό παιδιών και ενηλίκων με οπτικές δυσλειτουργίες ή αδυναμίες.

Πολλές από αυτές τις οπτικές δυσλειτουργίες ή αδυναμίες μπορούν να αντιμετωπιστούν και να ενισχυθούν με την κατάλληλη οπτομετρική παρέμβαση. Ως εκ τούτου, πολλά από τα συμπτώματα και τις ενδείξεις που αρχικά παρατηρούνταν σε ένα παιδί παύουν να υπάρχουν.

Το ερωτηματολόγιο υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή ΕΔΩ

Ερωτηματολόγιο για τις οπτικές δυσλειτουργίες ή αδυναμίες

Ερωτηματολόγιο για τις Οπτικές Δυσλειτουργίες ή Αδυναμίες του παιδιού

Οδηγίες Βαθμολόγησης

Βαθμολόγηση: Ποτέ/Δεν γνωρίζω=0, Σπάνια=1, Κάποιες φορές=2, Συχνά=3, Πάντα=4

Βαθμολογήστε κάθε σύμπτωμα/ένδειξη ανάλογα με το πόσο συχνά συμβαίνει. Αθροίστε κάθε στήλη και υπολογίστε τον τελικό βαθμό (άθροισμα στηλών). Όταν το συνολικό σκορ είναι μεγαλύτερο από 20 βαθμούς ή αν επιμένουν 1-2 συμπτώματα/ενδείξεις τότε είναι απαραίτητη η αναλυτική οπτομετρική αξιολόγηση.

Διαβάστε επίσης

Η οπτομετρική αξιολόγηση, ειδικά για έναν μαθητή ή μια μαθήτρια, ελέγχει τομείς όπως η οπτική οξύτητα, η διόφθαλμη συνεργασία, η σύγκλιση, η οπτική και οπτοκινητική αντίληψη, η οπτική χωροταξική αντίληψη, η ταχύτητα οπτικής επεξεργασίας πληροφοριών, η οπτική προσοχή κ.α. Η διάρκεια μιας αξιολόγησης κυμαίνεται από 50 λεπτά έως 2 ώρες (σε ξεχωριστές συναντήσεις). Στο τέλος κάθε αξιολόγησης συντάσσεται μια αναφορά και αναλύεται το οπτικό προφίλ του κάθε μαθητή καθώς και η προτεινόμενη αντιμετώπιση. Όταν συνυπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες, είναι απαραίτητη η διεπιστημονική συνεργασία και ο οπτομέτρης συλλέγει και ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλους ειδικούς.

Πηγές

Optometry. 2002 Aug;73(8):492-8. Efficacy of vision therapy as assessed by the COVD quality of life checklist W C Maples, Michele Bither

Optometry. 2006 Mar;77(3):116-23. The association between vision quality of life and academics as measured by the College of Optometrists in Vision Development Quality of Life questionnaire. Wanda Vaughn, W C Maples, Richard Hoenes

Optometry. 2000 Sep;71(9):579-85. Test-retest reliability of the College of Optometrists in Vision Development Quality of Life Outcomes Assessment. W C Maples.

Φώτης Βελισσαράκος

Αναπτυξιακός Οπτομέτρης FCOVD
Board Certified in Vision Development & Vision Therapy

+30 210 8000179

info@eyecanlearn.gr

www.eyecanlearn.gr  

Ο Φώτης Βελισσαράκος είναι οπτομέτρης με σπουδές σε Ιταλία και Δανία και εξειδίκευση στην αναπτυξιακή οπτομετρία και το vision training. Από το 2003 μέχρι σήμερα ασχολείται αποκλειστικά με τον τομέα αυτό στο ιδιωτικό του γραφείο στην Αθήνα (eyecanlearn). Ειδικεύεται σε αναπτυξιακά και λειτουργικά προβλήματα οπτικών δεξιοτήτων παιδικής ηλικίας όπως, δυσλειτουργίες όρασης που επηρεάζουν τη σχολική απόδοση, περιπτώσεις στραβισμού – αμβλυωπίας, επίκτητα προβλήματα μετά από ατύχημα ή άλλο συμβάν, αθλητική όραση κ.α.

Είναι Fellow του College of Optometrists in Vision Development (FCOVD) και board certified στην ανάπτυξη της όρασης και το vision training. Είναι επίσης κλινικός συν-διευθυντής των Opening Eyes, του προγράμματος Healthy Athletes των Special Olympics.

Περισσότερα άρθρα