Τα παιχνίδια που πολλαπλασιάζονται συνεχώς είναι μια συνεχής πρόκληση για όλους τους γονείς όπως και η ακαταστασία που υπάρχει λόγω της πληθώρας παιχνιδιών. Επίσης, πολύ συχνά τα πολλά παιχνίδια προκαλούν και πλήξη στα παιδιά αλλά και συνεχής αλλαγή δραστηριοτήτων. Τα περισσότερα παιδιά έχουν στο σπίτι...