Στο παιχνίδι των παιδιών με τους γονείς τους ή και μεταξύ τους παρατηρούνται συμπεριφορές παιχνιδιού που περιλαμβάνουν την πάλη, το χοροπηδητό, το γαργαλητό και το κυνηγητό.  Σύμφωνα με έρευνες, στη προσχολική ηλικία αυτό το είδος παιχνιδιού συνηθίζεται ανάμεσα σε γονείς και παιδιά,  κυρίως ανάμεσα σε...