Το www.allaboutparents.gr σε συνεργασία με το mindset.edu.gr και το HouseHub.gr  διοργανώνουμε μια διαφορετική Σχολή γονέων. Γονείς και Παιδιά Μαζί: Ας παίξουμε μαζί - Ας γνωριστούμε καλύτερα - Ας συνδεθούμε! Η επαφή, η αλληλεπίδραση και η συμμετοχή αποτελούν τα βασικά συστατικά της σύνδεσης. Η σύνδεση μεταξύ των μελών της οικογένειας βελτιώνει...