Τι είναι η Σχολική Ετοιμότητα; Τα τελευταία χρόνια ο όρος Σχολική Ετοιμότητα ακούγεται συχνά, όμως αρκετοί από εμάς δε γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει. Ειδικότερα, αφορά την είσοδο και τη φοίτηση ενός παιδιού στην Α’ Δημοτικού. Η πρώτη δημοτικού αποτελεί τη βάση της σχολικής πορείας ενός μαθητή. Επομένως, πρέπει...