Με το όρο «μετάβαση» περιγράφουμε το «πέρασμα» από μία οικία κατάσταση σε μία άλλη, άγνωστη.  Το πέρασμα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό είναι μία αλλαγή που αφορά στη ζωή, όχι μόνο του παιδιού αλλά ολόκληρης της οικογένειας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η θετική ή η...