Το μεταβατικό αντικείμενο λειτουργεί όπως ορίζεται κι από την ονομασία του, δηλαδή τη μετάβαση από μία κατάσταση σε μία άλλη. Όταν μιλάμε για το μεταβατικό αντικείμενο ενός παιδιού, εννοούμε εκείνο το οποίο έχει επιλέξει ως πρώτη του κτήση και χαρακτηρίζεται από ψυχοσυναισθηματικές λειτουργίες για το...