Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και γονείς προβληματιζόμαστε όταν οι μαθητές - παιδιά μας δεν αποδίδουν όπως θα θέλαμε στα μαθήματα. Αναρωτιόμαστε γιατί δεν μαθαίνουν «τόσο εύκολα»; Μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε τι μαθησιακό στυλ έχει κάθε παιδί; Μήπως εκεί είναι κρυμμένη η λύση; Τι είναι το μαθησιακό...

Αποτελεί συχνό φαινόμενο ο δάσκαλος, ο καθηγητής αλλά και κάθε βαθμίδας εκπαιδευτικός να αντιμετωπίζει προβλήματα επικοινωνίας μέσα στην τάξη του. Με τον όρο «επικοινωνία» εννοούμε, τη διαδικασία της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων. Υπάρχει δηλαδή πομπός και δέκτης. Για να είναι ουσιαστική και...

Το ξεκίνημα του νέου σχολικού έτους και η μετάβαση από την περίοδο των διακοπών δημιουργεί μια πρόκληση τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Η μετάβαση και η αλλαγή μπορεί να είναι δύσκολη για αυτούς τους...