Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και γονείς προβληματιζόμαστε όταν οι μαθητές - παιδιά μας δεν αποδίδουν όπως θα θέλαμε στα μαθήματα. Αναρωτιόμαστε γιατί δεν μαθαίνουν «τόσο εύκολα»; Μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε τι μαθησιακό στυλ έχει κάθε παιδί; Μήπως εκεί είναι κρυμμένη η λύση; Τι είναι το μαθησιακό...