Δημιουργήστε λεκτικές ρουτίνες και δώστε ευκαιρίες στο παιδί σας να μιλήσει! Οι λεκτικές ρουτίνες αποτελούνται από λέξεις που επαναλαμβάνονται σε προβλέψιμο χρόνο κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας. Μια λεκτική ρουτίνα εμφανίζεται κάθε φορά που ένα άτομο λέει τις ίδιες λέξεις, με τον ίδιο τρόπο, για τα ίδια...