Η κινητική εκτόνωση των παιδιών είναι μια ανάγκη που χρειάζεται να πραγματοποιείται καθημερινά. Μέσα από παιχνίδια, αθλήματα και δραστηριότητες, αυτό γίνεται εφικτό και μάλιστα αποτελεί κι έναν τρόπο ευχάριστης εκπαίδευσης, αλλά και εναλλακτική πρόταση σε παιχνίδια που εμπεριέχουν οθόνες. Παρακάτω σας προτείνουμε Δραστηριότητες Κινητικής Εκτόνωσης με...