Ο αμφίπλευρος συντονισμός είναι η ικανότητα χρήσης και των δύο πλευρών του σώματος, αριστερή και δεξιά, την ίδια στιγμή ταυτόχρονα, ώστε να γίνει μια συντονισμένη και οργανωμένη κίνηση. Αποτελεί ένδειξη ότι και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου επικοινωνούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες. Αμφίπλευρος συντονισμός: Τα 3 είδη 1....