Διαφοροποιημένη διδασκαλία σημαίνει διαφοροποιώ, αλλάζω, τροποποιώ την μάθηση και τη διδασκαλία μου για να ανταποκρίνεται σε όλους τους μαθητές μου. Εντάσσοντας μία νέα φιλοσοφία μάθησης, αλλάζεις το τρόπο διδασκαλίας σου. Τι είναι διαφοροποιημένη διδασκαλία και τι δεν είναι Τα παιδιά της ίδιας ηλικίας διαφέρουν στον τρόπο που...