Συχνά οι γονείς εκφράζουν την ανησυχία τους για το ότι το μικρό παιδί τους δαγκώνει. Ιδιαίτερα όταν ένα παιδί που βρίσκεται σε πλαίσιο προσχολικής αγωγής δαγκώνει άλλα παιδιά και κατά συνέπεια  δημιουργούνται προβλήματα, οι γονείς αισθάνονται άγχος και θυμό για αυτή την συμπεριφορά. Είναι πολύ κοινό...