του Φώτη Παπαναστασίου από τις Εκδόσεις Πεδίο Υπάρχουν αρκετοί και διαφορετικοί τρόποι αντίδρασης που χρησιμοποιούν οι γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζουν τα δικά τους παιδικά βιώματα και η γενικότερη κουλτούρα της οικογένειάς τους. Μπορούμε, ωστόσο, να διακρίνουμε τρεις βασικές κατηγορίες...