Το νερό αποτελεί ένα απαραίτητο συστατικό για την επιβίωση του ανθρώπινου οργανισμού ανεξαρτήτου ηλικίας. Περίπου το 60% του σωματικού βάρους αποτελείται από νερό. Το ποσοστό διαφέρει ανάλογα με το φύλο και την ηλικία και κυμαίνεται μεταξύ 45 με 75%. Το νερό εμπλέκεται σχεδόν σε κάθε...