Πολύ συχνά, μπορεί να έχουμε τη διάθεση να παίξουμε με τα παιδιά μας μέσα στο σπίτι. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να περάσουμε δημιουργικό χρόνο με το παιδί και να το ενισχύσουμε να αναπτύξει τις δεξιότητές του. Υπάρχουν, ωστόσο, φορές που ίσως νιώθουμε ότι στερεύουμε...