Τα παιδιά αρχίζουν να αναπτύσσουν διάφορες δεξιότητες ξεκινώντας από τους πρώτους μήνες της ζωής τους. Κάθε παιδί αναπτύσσεται με το δικό του ρυθμό. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια αναπτυξιακά ορόσημα που πρέπει να πληροί το παιδί, ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκεται. Εάν το παιδί σας...