Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας - Αναπτυξιακή Ψυχολογία,  διαπιστώθηκε ότι η τριβή με διαδικασίες που εξασκούν την οπτικοχωρική σκέψη, ιδιαίτερα με τη χρήση γεωμετρικών blocks, puzzles και κατασκευών, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στη βελτίωση της απόδοσης στα μαθηματικά. Η...