Ως εκπαιδευτικός συχνά ακούω τους γονείς των μαθητών μου αλλά και συναδέλφους να μιλούν διαρκώς για τις ακαδημαϊκές και τις γνωστικές δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι μαθητές, τις ξένες γλώσσες και τα ιδιαίτερα μαθήματα που κάνουν τα απογεύματα και φυσικά, τους βαθμούς που φέρνουν...

Οι γονείς σήμερα, οργανώνουν τα πάντα. Ακόμη και ο «ελεύθερος χρόνος» των παιδιών είναι οργανωμένος μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, αν το καλοσκεφτούμε. Ξένες γλώσσες, αθλητισμός, μελέτη και σε όλα αυτά οι γονείς είναι πάντοτε παρόντες. Φυσικά είναι θετικό και θα πρέπει να υπάρχει η παρουσία του...