Τι είναι τελικά η Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα; Ποια χαρακτηριστικά έχουν τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ; Είναι απλά πολύ ζωηρά και ανυπάκουα;  Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) - διεθνώς Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) - είναι μια από τις συχνότερες νευροβιολογικές διαταραχές...