Διαταραχή της άρθρωσης – αναγνωρίστε την!

· Η Διαταραχή της Άρθρωσης αποτελεί πρόβλημα του φωνούμενου λόγου και γίνεται αμέσως αντιληπτή στην φωνή ενός παιδιού.

 

· Πρόκειται για την λανθασμένη εκφορά και την αλλοίωση της φωνοτακτικής δομής των λέξεων κατά την παραγωγή της ομιλίας.

 

· Οι λέξεις, δηλαδή δεν αρθρώνονται σωστά, κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο λόγος να είναι δυσκατάληπτος από άτομα του κοινωνικού περίγυρου του παιδιού.

 

· Σε μία διαταραχή άρθρωσης τα φωνήματα και οι συλλαβές υφίστανται αλλοιώσεις, όπως αντικαταστάσεις φωνημάτων, παραλείψεις και παραφθορές.

 

· Τα πιο συνήθη σφάλματα εντοπίζονται σε φωνήματα, όπως το ρ, το σ, το ζ, το ξ και το ψ, και αυτό οφείλονται στο γεγονός ότι τα φωνήματα αυτά ¨απαιτούν¨ τον συγχρονισμό όλων των οργάνων της στοματικής κοιλότητας.

 

· Ωστόσο, πριν την είσοδο του παιδιού στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου, καλό θα είναι ο λόγος να είναι καθαρός, ώστε να μυηθεί με επιτυχία στην ανάγνωση και την γραφή. Ένα λοιπόν από τα συνήθη λάθη αποτελεί η εσφαλμένη άρθρωση του ρ ή αλλιώς ρωτακισμός, η οποία μπορεί να οφείλεται σε κοντό ¨χαλινό¨, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η γλώσσα να μην μπορεί να σηκωθεί ως το φατνιακό τόξο και να σχηματίσει το ρ.

 

· Ακόμα τα παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία, στην προσπάθειά τους να μιλήσουν, αντικαθιστούν το ρ με γ ή λ, γιατί είναι πιο εύκολος ο σχηματισμός τους, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μονιμοποιούν την κατάσταση αυτή.

 

Ωστόσο, η ηλικία κατάκτησης του φωνήματος ρ, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών, είναι τα 6 έτη. Εάν το παιδί όμως υπερβεί την ηλικία αυτή, καλό θα είναι η παρακολούθηση από έναν λογοθεραπευτή, ώστε να αναδυθεί η φυσική εξέλιξη της ομιλίας του παιδιού.

 

Λίνα Κατσίγκρη PhD

Νευρογλωσσολόγος – Λογοπεδικός

www.drlinakatsigri.com

info@drlinakatsigri.com

 

Η Λίνα Κατσίγκρη PhD είναι Νευρογλωσσολόγος-Λογοπεδικός, πτυχιούχος νευρογλωσσολογίας και πολιτικών επιστημών (BSc) του Πανεπιστημίου Βρυξελλών (VUB), κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών (MA) σε ανώτερες σπουδές γλωσσολογίας (VUB) και διδακτορικού διπλώματος (PhD) με θέμα The Dyslexic Brain: A Neurolinguistic Approach to the Logopedic Treatment of Dyslexia (VUB). Από το 1996, εργάζεται ως λογοπεδικός με εξειδίκευση στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Είναι η δημιουργός του Θεραπευτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ανάγνωσης – EULEXIA the gift of reading που συμβάλει με επιτυχία στην αποκατάσταση των μαθησιακών δυσχερειών. Και της Μεθόδου Πρώιμης Ανάγνωσης –ΔΙΑΒΑΖΩ ΝΩΡΙΣ που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παράλληλα, με την ιδιότητα του νευροεπιστήμονα και του πιστοποιημένου HEARTMATH COACH oργανώνει σεμινάρια, ατομικές ή και ομαδικές συνεδρίες αυτοβελτίωσης BRAIN FITNESS και MINDFULNESS.

Περισσότερα άρθρα