«Παιδαγωγός» Ποιος είναι ο ρόλος του στη ζωή του μικρού παιδιού;

Παιδαγωγός < παῖς + ἀγωγός < ἄγω = οδηγώ, ανατρέφω.

Η επιτυχής ανάπτυξη των παιδιών στηρίζεται στην επιτυχή ανάπτυξη των ανθρώπων που αναλαμβάνουν τη διαπαιδαγώγησή τους. Η συνεργασία παιδαγωγών – γονέων είναι καίριας σημασίας και αποτελεί προϋπόθεση για την εξέλιξη των παιδιών.

Κάθε παιδί κουβαλά μαζί του ιδέες και αντιλήψεις επηρεασμένο από το περιβάλλον που μεγαλώνει και ο παιδαγωγός καλείται να αναλάβει παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα, παιδιά γονιών με διαφορετικά κίνητρα. Συνεπώς, ο ρόλος του δεν είναι μια απλή διαδικασία.

Ανεξάρτητα από το αν η διαπαιδαγώγηση των παιδιών συμβαίνει εντός ή εκτός σχολικού κτιρίου, χρειάζεται οι παιδαγωγοί να έχουν οι ίδιοι πρώτα απ’ όλους τη διάθεση και τον ενθουσιασμό να μαθαίνουν δια βίου.

Πέρα από την κατάλληλη προετοιμασία για να εξυπηρετήσουν τους παιδαγωγικούς σκοπούς, χρειάζεται να διατηρούν τις ικανότητές τους και να βελτιώνονται μέσω μακροχρόνιας μάθησης.

Διαβάστε επίσης

Ο παιδαγωγός οφείλει να γνωρίζει και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών. Ανάγκες βιολογικές, συναισθηματικές, έκφρασης και επικοινωνίας, ανάγκη για αυτονομία, για ανακάλυψη, ανάγκη για κίνηση ή για ηρεμία και άλλες.

Παιδαγωγός: Ποιες είναι μερικές από τις αρμοδιότητές του;

  • να είναι πάντα διαθέσιμος, αφού για το παιδί αποτελεί πρόσωπο αναφοράς
  • να είναι παρατηρητικός και ευέλικτος σε κάθε κατάσταση
  • να διακρίνεται από υπομονή και σεβασμό στο ρυθμό του κάθε παιδιού
  • να εξασφαλίζει ένα χώρο διαμορφωμένο για τις ηλικίες που αναλαμβάνει, ανανεώνοντας τα ερεθίσματα ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον των παιδιών
  • να ενημερώνεται διαρκώς για τις προόδους της ψυχοπαιδαγωγικής επιστήμης, τον κλάδο που είναι υπεύθυνος για τη μάθηση των ανθρώπων
  • να αξιοποιεί τις τέχνες όπως μουσική, ζωγραφική, ποίηση, κουκλοθέατρο, χορό, αφήγηση παραμυθιών και γλυπτική ως παιδαγωγικά μέσα
  • να δίνει τη δυνατότητα για επαφή με τη φύση
  • να παρέχει ευκαιρίες να μάθουν έννοιες που σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά (π.χ. παιχνίδι με νερό)

Διαβάστε επίσης

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ο παιδαγωγός να καταφέρει να δημιουργήσει μία υγιή προσωπική επαφή ενηλίκων και παιδιών.

Βιβλιογραφία

CHRISTOPHER DAY, (2003) Η Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών.Οι προκλήσεις της ΔιαΒίου Μάθησης. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ.ΔΑΡΔΑΝΟΣ

Ζακοπούλου Α., (2014) Σημειώσεις Αρχές Οργάνωσης Παιδαγωγικής Πράξης, ΤΕΙ Αθήνας, ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Θεώνη Πανταζή

Παιδαγωγός πρώιμης παιδικής ηλικίας

theoni.pantazi@yahoo.gr

Η Θεώνη Πανταζή είναι απόφοιτη του τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διαθέτει πτυχίο ειδικού αρμονίας και βεβαίωση σπουδών πιάνου. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια μουσικοκινητικής αγωγής για εκπαιδευτικούς σε διάφορους χώρους επιμόρφωσης ενηλίκων. Έχει ολοκληρώσει το βασικό επίπεδο μουσικοκινητικής αγωγής Carl Orff στη σχολή Μωραΐτη και το ετήσιο πρόγραμμα μουσικοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης στο Ωδείο Φ.Νάκας.

Περισσότερα άρθρα