Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τη Σχολική Ετοιμότητα

Τι είναι η Σχολική Ετοιμότητα;

Τα τελευταία χρόνια ο όρος Σχολική Ετοιμότητα ακούγεται συχνά, όμως αρκετοί από εμάς δε γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει. Ειδικότερα, αφορά την είσοδο και τη φοίτηση ενός παιδιού στην Α’ Δημοτικού. Η πρώτη δημοτικού αποτελεί τη βάση της σχολικής πορείας ενός μαθητή. Επομένως, πρέπει να είναι καλή και δυνατή, ώστε να στηρίζει τις τάξεις που θα ακολουθήσουν.

Το μοναδικό επίσημο κριτήριο εισαγωγής των παιδιών στην πρώτη δημοτικού είναι η ηλικία. Το πιο σημαντικό κριτήριο όμως, είναι κατά πόσο το παιδί μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία στα μαθήματα και τις σχολικές του υποχρεώσεις, δηλαδή πόσο έτοιμο είναι για το σχολείο. Έτσι λοιπόν, αναφερόμαστε στον όρο Σχολική Ετοιμότητα (Κανακάρη, 2015).

Πώς γίνεται η διερεύνηση της Σχολικής Ετοιμότητας;

Η διερεύνηση της Σχολικής Ετοιμότητας πραγματοποιείται από διεπιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από: λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό και ψυχολόγο. Ο κάθε ειδικός χρησιμοποιώντας αξιολογητικές δοκιμασίες εξετάζει το δικό του πεδίο δράσης μελετώντας τις δεξιότητες του παιδιού ώστε να καθοριστεί η σχολική του ετοιμότητα (Καρύδη 2014).

Διαβάστε επίσης

Ας δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα δεξιοτήτων υπό μορφή απλών ερωτήσεων:

  • Το παιδί αρθρώνει σωστά όλους τους ήχους της γλώσσας μας;
  • Αν όχι, ξεχωρίζει ακουστικά το λάθος του;
  • Είναι σε θέση να μάθει να γράφει το γράμμα που αντιστοιχεί σε αυτόν τον ήχο ή το μπερδεύει και στον γραπτό λόγο;
  • Το παιδί μπορεί να αφηγηθεί μια απλή μικρή ιστορία; (π.χ.: πώς πέρασε την ημέρα του)
  • Ανταποκρίνεται σε σύνθετες εντολές; (π.χ.: σχεδίασε ένα μεγάλο μήλο πάνω στο κόκκινο τραπέζι)
  • Μπορεί να βρει λέξεις που αρχίζουν από έναν ήχο; (π.χ.: βρες λέξεις που αρχίζουν από /α/, όπως λέμε αμάξι)
  • Μπορεί να κάνει ακουστικά παιχνίδια με τη δομή της λέξης; (π.χ.: έχω τη λέξη μαχαίρι, βγάζω /μα/, ποια νέα λέξη βγαίνει;)
  • Ξεχωρίζει το δεξί με το αριστερό;
  • Γνωρίζει τοπολογικές έννοιες όπως: πάνω, κάτω, απέναντι, ανάμεσα;
  • Έχει καλή ακουστική και οπτική μνήμη;

Προσπαθήστε να απαντήσετε στα παραπάνω ερωτήματα βοηθώντας το παιδί σας να ενταχθεί ομαλά στη σχολική πραγματικότητα.

Βιβλιογραφία

Κανακάρη, M. (2015). Πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών και σχολική ετοιμότητα. Καλαμάτα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου.

Καρύδη, Ι. (2014). Διερεύνηση των απόψεων νηπιαγωγών και δασκάλων για τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο: Συγκριτική προσέγγιση. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Μάρθα Ι.Ηλιοπούλου

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

email: misparth@hotmail.gr

Η Ηλιοπούλου Μάρθα  είναι Ειδική παιδαγωγός/Φιλόλογος , εργάζεται ενεργά με παιδιά και εφήβους με ΕΕΑ. Είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, ασχολείται ενεργά με το σχεδιασμό καινοτόμων προγραμμάτων αξιολόγησης και παρέμβασης.Διαθέτει δικά της πρότυπα Κέντρα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για παιδιά και εφήβους με ΕΕΑ.  Έχει αποτελέσει συγγραφικό μέλος διδακτικού υλικού στο ΙΕΠ , καθώς και σε φορείς για υπηρεσίες ένταξης. Οι προπτυχιακές της σπουδές ολοκληρώθηκαν με υποτροφία και βαθμό άριστα στη Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου- Università di Torino), διαθέτει επαγγελματικό δίπλωμα εξειδίκευσης Μαθησιακών Δυσκολιών & Προβλημάτων Συμπεριφοράς. Αυτή τη στιγμή υλοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΕΑΠ.  Διαθέτει πιστοποιητικά επάρκειας για τη χορήγηση αξιολογητικών εργαλείων και μεθόδων παρέμβασης για μαθητές με ΕΕΑ.

Είναι πιστοποιημένη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, στη διδακτική μεθοδολογία Αρχαίων Ελληνικών σε παιδιά με ΕΕΑ και στη Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας σε Αλλόγλωσσους. Είναι πιστοποιημένη Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. Είναι ενταγμένη σε Μητρώα Εκπαιδευτών Πανεπιστήμιων και ΚΔΒΜ της χώρας (ΠΑΔΑ, Πανεπιστήμιο Πατρών , Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΟΑΕΔ).Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για τη γενική και ειδική αγωγή (εκδόσεις www.my–book.gr).

Το εκπαιδευτικό της υλικό έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά, (International Journal of Educational Innovation κ.α.), ενώ υπήρξε μέλος της Επιτροπής κριτών διαφόρων συνεδρίων (π.χ. σε συνέδρια του Ι.Α.Κ.Ε, της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας κ.ά.). Έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει μελέτες και έρευνες της σε συνέδρια και σεμινάρια. Η διδακτική της μεθοδολογία παρουσιάζεται σε ελληνικά συνέδρια ως καινοτόμος μέθοδος.

Περισσότερα άρθρα