Γνωρίζεις τι ονομάζουμε «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία»;

Διαφοροποιημένη διδασκαλία σημαίνει διαφοροποιώ, αλλάζω, τροποποιώ την μάθηση και τη διδασκαλία μου για να ανταποκρίνεται σε όλους τους μαθητές μου. Εντάσσοντας μία νέα φιλοσοφία μάθησης, αλλάζεις το τρόπο διδασκαλίας σου.

Τι είναι διαφοροποιημένη διδασκαλία και τι δεν είναι

Τα παιδιά της ίδιας ηλικίας διαφέρουν στον τρόπο που μαθαίνουν, όπως ακριβώς διαφέρουν στη σωματική ανάπτυξη, τα ενδιαφέροντα, τη προσωπικότητα, τις προτιμήσεις.

Σε ένα πρώτο επίπεδο, διαφοροποιημένη διδασκαλία σημαίνει αλλαγή σε αυτό που συμβαίνει σε μια σχολική τάξη με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές να έχουν πολλαπλές επιλογές στο να παίρνουν πληροφορίες, να κατανοούν ιδέες και να εκφράζουν ότι μαθαίνουν.

Με άλλα λόγια, μία διαφοροποιημένη τάξη εξασφαλίζει διαφορετικούς δρόμους στην κατάκτηση περιεχομένου, στην επεξεργασία ή την κατανόηση ιδεών και στη δημιουργία προϊόντων μάθησης με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε μαθητής να μπορεί να μάθει αποτελεσματικά.

Τι ΔΕΝ είναι διαφοροποιημένη διδασκαλία

 • Δεν είναι η «εξατομικευμένη διδασκαλία» της δεκαετίας του 1970. Αυτού του είδους η διδασκαλία, επίσης, στοχεύει σε μια μάθηση γεμάτη νόημα ή δυναμικές ιδέες για όλους τους μαθητές.
 • Δεν είναι χαοτική
 • Δεν είναι μόνο «το να ράβεις το ίδιο κοστούμι για όλους». Πολλοί δάσκαλοι πιστεύουν πως η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι το να ρωτάς κάποιους μαθητές πιο περίπλοκες ερωτήσεις σε μια συζήτηση ή να μοιράζεις πιο περίπλοκες πληροφορίες για ένα θέμα, να βαθμολογείς κάποιους μαθητές με αυστηρότητα ή επιείκεια σε κάποιες εργασίες ανάλογα με την αντιληπτική τους ικανότητα και την προσπάθεια τους, ή να επιτρέψεις στους μαθητές να διαλέξουν ποιες ερωτήσεις να απαντήσουν ή να παραλείψουν σε ένα τεστ.

Διαβάστε επίσης

Τι είναι διαφοροποιημένη διδασκαλία

Τα ρήματα ενεργειών αναδεικνύουν τα πώς της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

 • Προλαμβάνει τις ανάγκες των μαθητών
 • Είναι πιο πολύ ποιοτική παρά ποσοτική
 • Είναι βαθιά ριζωμένη στην αξιολόγηση
 • Παρέχει πολλαπλές προσεγγίσεις στο περιεχόμενο (τι μαθαίνουν οι μαθητές),
 • πώς οι μαθητές θα κατανοήσουν τις ιδέες και την πληροφορίες
 • το προϊόν (το πώς οι μαθητές εκφράζουν αυτό που έχουν μάθει)
 • Είναι μαθητοκεντρική
 • Είναι μια μίξη διδασκαλίας με όλη τη τάξη, με ομάδες ή με μεμονωμένα άτομα
 • Είναι οργανική
Γνωρίζεις τι ονομάζουμε «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία»

Τι ονομάζουμε τελικά η «διαφοροποιημένη»;

Σε μια διαφοροποιημένη τάξη, ο δάσκαλος σχεδιάζει εκ των προτέρων τις δραστηριότητες και φροντίζει να έχει ποικίλες προσεγγίσεις ως προς το περιεχόμενο, τη διαδικασία και το προϊόν, με σκοπό να προβλέψει και να ανταποκριθεί στις διαφορές των μαθητών σε σχέση με την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και τις μαθησιακές του ανάγκες.

 • Χρησιμοποιείστε μία «δραστηριότητα- άγκυρα» για να ελευθερωθείτε, προκειμένου να εστιάσετε ελεύθερα τη προσοχή σας στους μαθητές.
 • Συντάξτε και δώστε οδηγίες προσεκτικά.
 • Ξεκινήστε αργά – Απλά ξεκινήστε!

Πώς να σχεδιάζεις διαφοροποιημένα μαθήματα με βάση τα χαρακτηριστικά των μαθητών;

3 χαρακτηριστικά των μαθητών καθοδηγούν τη διαφορετικότητα:

Η ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ.

 • Ξέρουμε ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα αν οι δραστηριότητες ταιριάζουν στις δεξιότητες τους και στην κατανόηση ενός θέματος (ετοιμότητα).
 • Αν οι δραστηριότητες κεντρίζουν τη περιέργεια ή το πάθος σε ένα μαθητή (ενδιαφέρον)
 • Αν η εργασία που τους ανατίθεται, τους ενθαρρύνει να εργάζονται με ένα τρόπο που προτιμούν (μαθησιακό προφίλ) (Tomlinson,2004).

Διαβάστε επίσης

Μάρθα Ηλιοπούλου

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

e-mail  misparth@hotmail.gr

Η Ηλιοπούλου Μάρθα  είναι Ειδική παιδαγωγός/Φιλόλογος , εργάζεται ενεργά με παιδιά και εφήβους με ΕΕΑ. Είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, ασχολείται ενεργά με το σχεδιασμό καινοτόμων προγραμμάτων αξιολόγησης και παρέμβασης.Διαθέτει δικά της πρότυπα Κέντρα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για παιδιά και εφήβους με ΕΕΑ.  Έχει αποτελέσει συγγραφικό μέλος διδακτικού υλικού στο ΙΕΠ , καθώς και σε φορείς για υπηρεσίες ένταξης. Οι προπτυχιακές της σπουδές ολοκληρώθηκαν με υποτροφία και βαθμό άριστα στη Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου- Università di Torino), διαθέτει επαγγελματικό δίπλωμα εξειδίκευσης Μαθησιακών Δυσκολιών & Προβλημάτων Συμπεριφοράς. Αυτή τη στιγμή υλοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΕΑΠ.  Διαθέτει πιστοποιητικά επάρκειας για τη χορήγηση αξιολογητικών εργαλείων και μεθόδων παρέμβασης για μαθητές με ΕΕΑ.

Είναι πιστοποιημένη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, στη διδακτική μεθοδολογία Αρχαίων Ελληνικών σε παιδιά με ΕΕΑ και στη Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας σε Αλλόγλωσσους. Είναι πιστοποιημένη Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. Είναι ενταγμένη σε Μητρώα Εκπαιδευτών Πανεπιστήμιων και ΚΔΒΜ της χώρας (ΠΑΔΑ, Πανεπιστήμιο Πατρών , Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΟΑΕΔ).Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για τη γενική και ειδική αγωγή (εκδόσεις www.my–book.gr).

Το εκπαιδευτικό της υλικό έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά, (International Journal of Educational Innovation κ.α.), ενώ υπήρξε μέλος της Επιτροπής κριτών διαφόρων συνεδρίων (π.χ. σε συνέδρια του Ι.Α.Κ.Ε, της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας κ.ά.). Έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει μελέτες και έρευνες της σε συνέδρια και σεμινάρια. Η διδακτική της μεθοδολογία παρουσιάζεται σε ελληνικά συνέδρια ως καινοτόμος μέθοδος.

Περισσότερα άρθρα