«ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»: ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;

«Ένα σχολείο για όλους»: Γνωρίζεις τη φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης;

Η συνεκπαίδευση ή αλλιώς, συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική μέθοδος κατά την οποία μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρία, συνεκπαιδεύονται σε κοινό σχολείο.

Η βάση αυτής της ιδέας είναι η συμπερίληψη των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο ενιαίο σχολικό πλαίσιο και όχι η ένταξη αυτών ως ξεχωριστό κομμάτι που γίνεται προσπάθεια να προσκολληθεί στο γενικό σύνολο.

Η φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης στοχεύει στην ενίσχυση της ποικιλίας των μαθητών μέσα σε μια τάξη. Η κεντρική ιδέα είναι ότι η διαφορετικότητα του κάθε παιδιού είναι μια ευκαιρία και πρόκληση για νέους τρόπους διδασκαλίας, προσαρμογής και αντιμετώπισης δυσκολιών. Προωθείται επίσης, η ενότητα της τάξης και παραμερίζεται η εικόνα του «προβλήματος» των μαθησιακών δυσκολιών.

Διαβάστε επίσης

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία & οφέλη της συνεκπαίδευσης;

Η ιδέα της συνεκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από κάποια βασικά στοιχεία, τα οποία έχουν ως πυρήνα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν αποσκοπούν μόνο στη μαθησιακή εξέλιξη, αλλά και στην κοινωνική, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη.

  • Ένα εξ αυτών είναι η πολυμορφία. Η συνύπαρξη των τυπικών παιδιών και των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σε ένα κοινό, εκπαιδευτικό περιβάλλον, δημιουργεί ερεθίσματα και ανάγκη για αναζήτηση τρόπων να ανυψωθούν τα θετικά αποτελέσματα της ποικιλομορφίας.

 

  • Σημαντικό είναι επίσης ότι μειώνεται ο αποκλεισμός. Οι φιλίες, το κοινό παιχνίδι και η συνύπαρξη προάγουν την αποδοχή.

 

  • Επίσης, ενισχύεται η κατανόηση και ο αλληλοσεβασμός, όταν παιδιά με διαφορετικές ανάγκες συνυπάρχουν, εκπαιδεύονται και παίζουν μαζί. Μέσα από την συμμετοχική εκπαίδευση, τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν, να κατανοήσουν και να αγαπήσουν τη διαφορετικότητα, την ποικιλομορφία, αλλά και τον εαυτό τους, που ανήκει στο ίδιο σύνολο.

 

  • Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν συνυπάρχουν και εκπαιδεύονται όλα μαζί. Η συνεκπαίδευση άλλωστε αποσκοπεί στο να ωφελήσει όλα τα παιδιά να μάθουν, το καθένα με τον τρόπο που του ταιριάζει.

 

  • Ακόμη, προάγεται η έννοια της ίσης αξίας και των ίσων δικαιωμάτων. Μέσω της συνεκπαίδευσης διδάσκεται βιωματικά ο σεβασμός και η ευαισθητοποίηση απέναντι στην διαφορετικότητα. Γίνεται κατανοητό πως η ευημερία έρχεται με τη συνεργασία και αξιοποίηση των ικανοτήτων όλων των ατόμων.

Διαβάστε επίσης

Εφαρμόζεται πραγματικά η συνεκπαίδευση;

Μέχρι στιγμής, η  συμπεριληπτική εκπαίδευση γίνεται προσπάθεια να υλοποιηθεί με την εισαγωγή παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, με παράλληλη στήριξη, και λιγότερο σε ειδικής. Αυτό αποτελεί αξιόλογη δράση γύρω από τη φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης, για να είναι όμως ουσιαστική για περισσότερα παιδιά, η ολική τροποποίηση των σχολείων είναι απαραίτητη. Μια «τυπική» αλλαγή δε θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε βάθος.

Όραμα για «Ένα σχολείο για όλους»

«Ένα σχολείο για όλους» σημαίνει ένα ενιαίο σχολείο για όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, ανεξάρτητα από το εάν έχουν Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή όχι. Για να είναι όμως κάτι τέτοιο υλοποιήσιμο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολική διαφοροποίηση του σχολείου. Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία νέων σχολείων με κατάλληλες υποδομές και καταρτισμένους εκπαιδευτικούς που θα εποπτεύονται και θα λαμβάνουν ουσιαστική υποστήριξη, ώστε να διασφαλιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η ισορροπία και η διαφοροποιημένη εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.

Είναι εφικτή η δημιουργία του σχολείου για όλους;

Το οικονομικό κόστος είναι καθοριστικό για την δυνατότητα δημιουργίας νέων σχολείων με άλλα δεδομένα. Η επιμόρφωση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού πάνω στην ειδική αγωγή και η πρόσληψη νέων, καταρτισμένων ατόμων, έχουν ένα αξιοσημείωτο κόστος. Το ίδιο ισχύει και με τον τομέα των χωροταξικών αλλαγών. Η ανακατασκευή των ήδη υπαρχόντων κτηρίων, ώστε να αποτελούν κατάλληλες υποδομές για τις ανάγκες και την προσβασιμότητα όλων των μαθητών, καθώς και ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι σίγουρα δαπανηρά. Εξίσου υψηλό κόστος ίσως προκύψει και από την αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών.

Το ισχύον πρόγραμμα των γενικών σχολείων βασίζεται στον ανταγωνισμό και στις υψηλές επιδόσεις και είναι κοινό για όλους, χωρίς όμως να διέπεται από ευελιξία και κατανόηση των διαφορετικών υποβάθρων των μαθητών. Κάτι τέτοιο, αναμφίβολα χρειάζεται τροποποιήσεις, ώστε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του γενικού συνόλου, που θα απαρτίζεται από μαθητές πολλών κατηγοριών.

 Ένα σχολείο για όλους » (;)

Χρειάζεται να αναλογιστούμε αν το «Ένα σχολείο για όλους» σημαίνει πραγματικά για όλους, γνωρίζοντας πως κάποια παιδιά αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις:

 

  • Στην συμπερίληψη και αποδοχή τους από το σύνολο
  • Στην συνύπαρξη και αλληλεπίδραση με άλλους μαθητές
  • Στο μαθησιακό τους υπόβαθρο

 

Υπάρχουν λοιπόν και κάποιες περιπτώσεις παιδιών που ίσως είναι καλύτερο να εκπαιδεύονται σε ένα ξεχωριστό σύστημα. Συνεπώς μιλάμε για «Ένα σχολείο σχεδόν για όλους».

Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό πως η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να περιοριστεί ο αποκλεισμός, η διαφορετική αντιμετώπιση και η ανισότητα.

Όλα τα παιδιά έχουν ικανότητες και δικαιώματα και η διασφάλιση της φυσιολογικής ζωής, της παροχής ευκαιριών και των δικαιωμάτων τους, είναι υποχρέωση όλων.

Διαβάστε επίσης

Γεωργία Κομνηνού

                                                                                                                                             Καθηγήτρια αγγλικών

                                                                                                                          Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

                                                                                                                          email: tzokomninou@gmail.com

                                                                                                                                                     τηλ: 6972019725

Η Γεωργία Κομνηνού είναι απόφοιτη του τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου και συνεχή επιμόρφωση στους τομείς της Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης. Έχει εργασθεί ως καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής κι έχει πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία αγγλικών σε παιδιά τυπικής και μη, ανάπτυξης. Επιπλέον, εργάζεται στον τομέα της Ειδικής Αγωγής σε ατομικά και ομαδικά πλαίσια. Οραματίζεται να συνδυάσει την Εκπαιδευτική Ρομποτική με την Ειδική Αγωγή, διατηρώντας παράλληλα το ενδιαφέρον και την αγάπη της για την ξενόγλωσση διδασκαλία.

Περισσότερα άρθρα