6+1 Συμβουλές για Οργάνωση Σχολικής Μελέτης στο σπίτι

Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς στην οργάνωση σχολικής μελέτης;

Ένα από τα καθημερινά παράπονα των παιδιών αλλά  και των γονέων, είναι ο φόρτος των εργασιών που καλούνται να εκπονήσουν όταν φτάνουν στο σπίτι, μετά το σχολείο!

Συνήθως καταβάλλονται από αρνητικά συναισθήματα όταν έρχεται εκείνη η ώρα και αναγκάζουν τον εαυτό τους να μπει στη διαδικασία διαβάσματος, ενώ θα ήταν πιο λειτουργικό για το ίδιο το παιδί να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να έχει όρεξη να διαβάσει και να το θέλει πραγματικά. Είναι σημαντικό να πιστεύει πως μέσω αυτής της διαδικασίας θα πετύχει τους στόχους του. Η ανάδειξη της χρησιμότητας και της αναγκαιότητας αυτών των εργασιών μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείρισή τους από το παιδί (Ηλιοπούλου, Κοκκινιά & Ζάβρα, 2022).

Ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες για μια σωστά οργανωμένη μελέτη στο σπίτι;

  1. Σταθερός και οργανωμένος χώρος διαβάσματος προκειμένου να μειωθούν οι διασπαστικοί παράγοντες που μπορεί να μειώσουν το επίπεδο διατήρησης προσοχής του παιδιού.
  1. Επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών και μεθόδων (πχ μνημονικές στρατηγικές, μέθοδος της ακροστιχίδας, δημιουργία σχεδιαγράμματος κ.ά) και εφαρμογή τους κατά τη διαδικασία μελέτης.
  1. Χρήση σταθερού προγράμματος και τήρησή του, ώστε το διάβασμα να υλοποιείται συγκεκριμένες ώρες μέσα στη μέρα και να γίνεται καθημερινή ρουτίνα για το παιδί.
  1. Κατανομή του χρόνου ώστε το παιδί να γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει η εργασία του και να νιώθει ότι ελέγχει ο ίδιος τον χρόνο του. Βοηθητικοί μέθοδοι μπορεί να φανούν οι λίστες ελέγχου ή τα οπτικά προγράμματα.
  1. Ιδιαίτερα βοηθητικό αποδεικνύεται το χρονόμετρο, η κλεψύδρα  είτε ένα απλό ρολόι για τον καθορισμό της χρονικής διάρκειας.
  1. Παροχή λεκτικής ή οπτικής βοήθειας, όταν δυσκολευτεί και νιώσει ότι τη χρειάζεται.
  1. Σημαντικό είναι οι γονείς να γνωρίζουν πώς να υποστηρίξουν την εφαρμογή δεξιοτήτων για την οργάνωση σχολικής μελέτης στο σπίτι (Ηλιοπούλου, 2017).

Διαβάστε επίσης

Το my-book.gr θέλοντας να βοηθήσει αποτελεσματικά γονείς και παιδιά, διαμόρφωσε  ένα πρωτότυπο  πρόγραμμα για την ανάπτυξη και ενίσχυση δεξιοτήτων μελέτης στο σπίτι. Ενδείκνυται για γονείς και εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να βοηθήσουν στην οργάνωση σχολικής μελέτης των παιδιών τους. Μπορεί να  χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και από τους μικρούς μας ήρωες!

Βιβλιογραφία

Ηλιοπούλου, Μ. (2017). Διδασκαλία δεξιοτήτων μελέτης για μαθητές Δημοτικού. Σπάρτη: my-book.gr.

Ηλιοπούλου, Μ., Κοκκινιά, Ι, & Ζάβρα, Ν. (2022). Τεχνικές Μελέτης Θεωρητικών Μαθημάτων. Σπάρτη: my-book.gr.

Μάρθα Ι. Ηλιοπούλου

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

e-mail  misparth@hotmail.gr

Η Ηλιοπούλου Μάρθα  είναι Ειδική παιδαγωγός/Φιλόλογος , εργάζεται ενεργά με παιδιά και εφήβους με ΕΕΑ. Είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, ασχολείται ενεργά με το σχεδιασμό καινοτόμων προγραμμάτων αξιολόγησης και παρέμβασης.Διαθέτει δικά της πρότυπα Κέντρα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για παιδιά και εφήβους με ΕΕΑ.  Έχει αποτελέσει συγγραφικό μέλος διδακτικού υλικού στο ΙΕΠ , καθώς και σε φορείς για υπηρεσίες ένταξης. Οι προπτυχιακές της σπουδές ολοκληρώθηκαν με υποτροφία και βαθμό άριστα στη Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου- Università di Torino), διαθέτει επαγγελματικό δίπλωμα εξειδίκευσης Μαθησιακών Δυσκολιών & Προβλημάτων Συμπεριφοράς. Αυτή τη στιγμή υλοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΕΑΠ.  Διαθέτει πιστοποιητικά επάρκειας για τη χορήγηση αξιολογητικών εργαλείων και μεθόδων παρέμβασης για μαθητές με ΕΕΑ.

Είναι πιστοποιημένη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, στη διδακτική μεθοδολογία Αρχαίων Ελληνικών σε παιδιά με ΕΕΑ και στη Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας σε Αλλόγλωσσους. Είναι πιστοποιημένη Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. Είναι ενταγμένη σε Μητρώα Εκπαιδευτών Πανεπιστήμιων και ΚΔΒΜ της χώρας (ΠΑΔΑ, Πανεπιστήμιο Πατρών , Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΟΑΕΔ).Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για τη γενική και ειδική αγωγή (εκδόσεις www.my–book.gr).

Το εκπαιδευτικό της υλικό έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά, (International Journal of Educational Innovation κ.α.), ενώ υπήρξε μέλος της Επιτροπής κριτών διαφόρων συνεδρίων (π.χ. σε συνέδρια του Ι.Α.Κ.Ε, της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας κ.ά.). Έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει μελέτες και έρευνες της σε συνέδρια και σεμινάρια. Η διδακτική της μεθοδολογία παρουσιάζεται σε ελληνικά συνέδρια ως καινοτόμος μέθοδος.

Περισσότερα άρθρα