Μαθητές με κινητική αναπηρία: Πώς μπορούν να υποστηριχθούν;

Οι μαθητές με κινητική αναπηρία και η υποστήριξη τους είναι ένα σημαντικό και πολύπλευρο ζήτημα. Δυστυχώς, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι μαθητές αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με ακραίες, γι’ αυτούς, απόψεις. Συχνά, θεωρείται πως η μόνη δυσκολία που αντιμετωπίζουν είναι η κίνηση, ενώ ορισμένες φορές υπερισχύει η άποψη ότι αυτό το παιδί είναι καθ’ όλα διαφορετικό από τους υπόλοιπους συμμαθητές του, και μάλιστα ότι τους προκαλεί αναστάτωση η εικόνα του, συνεπώς δεν θα έπρεπε να φοιτά σε γενικό σχολείο και να συνεκπαιδεύεται με τυπικά παιδιά. Γίνεται λοιπόν αντιληπτή η ανάγκη υποστήριξης από παιδαγωγούς, ψυχολόγους αλλά και τον κοινωνικό περίγυρο των παιδιών αυτών.

Υποστήριξη μαθητών με κινητική αναπηρία από τον εκπαιδευτικό

Οι παραπάνω απόψεις τείνουν να μην είναι ρεαλιστικές και δίκαιες και θυμίζουν στερεότυπα. Ωστόσο, επειδή οι μαθητές αυτοί, πολλές φορές αντιμετωπίζουν και άλλες δυσκολίες και προβλήματα υγείας, όπως αισθητηριακή διαταραχή ή και νοητική υστέρηση, συνδυαστικά με την κινητική τους αναπηρία, είναι πιθανό να υπάρξουν εξειδικευμένες ανάγκες για την εκπαίδευσή τους. Δεν πρέπει να προσπερνιέται ο ρόλος του εκπαιδευτικού και στην ψυχολογική υποστήριξη του μαθητή.

Διαβάστε επίσης

Οι ποικίλες δυσκολίες με τις οποίες ο μαθητής αυτός θα έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος, είναι ικανές να του ρίχνουν το ηθικό, την αυτοπεποίθηση να τον κάνουν να βιώνει μοναξιά και γενικά αρνητικά συναισθήματα. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση και  να εντοπίζει τα σημάδια που δείχνουν ότι το παιδί βιώνει δύσκολα την κατάστασή του. Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια, είναι καλό ο μαθητής να παραπέμπεται και σε ψυχολόγο, για την ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη υποστήριξή του.

Υποστήριξη μαθητών με κινητική αναπηρία από τον ψυχολόγο & ο ορισμός στόχων

Είναι γεγονός πως οι μαθητές με κινητική αναπηρία είναι απαραίτητο να λαμβάνουν ψυχολογική στήριξη, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα εμπόδια και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Τόσο τα ίδια τα παιδιά όσο και οι οικογένειές τους, συχνά εγκλωβίζονται σε στερεότυπες αντιλήψεις γύρω από την αναπηρία και γι’ αυτόν το λόγο είναι σημαντικό να τίθενται στόχοι με επίκεντρο την υποστήριξή τους.

Όπως όλοι, έτσι και οι ανάπηροι μαθητές, έχουν κάποιους περιορισμούς. Στα κινητικά ανάπηρα άτομα, οι περιορισμοί αυτοί ορίζονται ως επί το πλείστων από την αναπηρία τους, χωρίς όμως αυτό  να σημαίνει ότι είναι οι μόνοι που έχουν όρια μέσα στα οποία κινούνται.

Γι’ αυτό το ζήτημα λοιπόν, στόχος της ψυχολογικής στήριξης είναι το ανάπηρο παιδί να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι μόνο του και ότι δε βιώνει μόνο αυτό περιορισμούς, αλλά αντίθετα, ότι όλοι κινούνται εντός καθορισμένων πλαισίων, σύμφωνα με τα δεδομένα του ο καθ’ ένας.

Επιπλέον ζήτημα είναι η απόδοση ευθυνών. Δεν είναι λίγες οι φορές που δημιουργούνται ζητήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανάπηρων ατόμων και οι τελευταίοι αυτοί, τείνουν να το αποδίδουν στους άλλους, ενώ ίσως οι ίδιοι να είναι κλειστοί και επιθετικοί, θεωρώντας ότι οι άλλοι τους λυπούνται και τους υποτιμούν. Επιπλέον στόχος της υποστηρικτικής μεθόδου που θα λαμβάνουν αυτά τα άτομα λοιπόν, θα πρέπει να είναι η εξομάλυνση της συμπεριφοράς στις σχέσεις τους, με την βελτίωση της αυτοεικόνας τους.

Υποστήριξη μαθητών με κινητική αναπηρία από το κοινωνικό περιβάλλον

Σημαντικό ρόλο στη ζωή του μαθητή με κινητική αναπηρία, διαδραματίζουν και οι συμμαθητές του. Η αποδοχή ή μη από αυτούς, συχνά καθορίζει και την αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση των μαθητών με κινητική αναπηρία. Τόσο στο σχολείο λοιπόν, όσο και στο σπίτι, οι γονείς είναι καλό να εξηγούν και να προετοιμάζουν τα παιδιά, ώστε να κατανοήσουν την κατάσταση, του συμμαθητή τους, να αντιληφθούν ότι έχει την ίδια ανάγκη για αποδοχή, αγάπη, κατανόηση και φίλους, να γνωρίζουν τα όριά του, αλλά και να δουν και να εστιάσουν στις δυνατότητες και στα χαρίσματά του.

Οι εμπλεκόμενοι στον καθημερινό περίγυρο του παιδιού με αναπηρία, χρειάζεται να γνωρίζουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους και μάλιστα οι ενήλικες θα πρέπει να φροντίζουν αυτό να γίνεται κατανοητό και στους ανήλικους, είτε ως γονείς, είτε ως εκπαιδευτικοί. Πέραν των ακαδημαϊκών γνώσεων άλλωστε, ο χώρος της εκπαίδευσης πρέπει να παρέχει μία ολοκληρωμένη υποστήριξη και να καλύπτει όσο το δυνατόν τις πολύπλευρες ανάγκες του μαθητή και ειδικά όταν αντιμετωπίζει μια δυσκολία όπως η αναπηρία.

Διαβάστε επίσης

Οι στερεότυπες και απαρχαιωμένες πεποιθήσεις και η έλλειψη αποδοχής, επιφέρουν δυσκολία στην κοινωνική ένταξη και κατ’ επέκταση προκαλούν μοναξιά. Επίσης, όταν η αναπηρία του ατόμου δεν αναγνωρίζεται ή αντίθετα, καθορίζει εξ’ ολοκλήρου το άτομο, δυσκολεύεται η αναγνώριση δυνατοτήτων και ταυτότητας του ίδιου. Η προσπάθεια ένταξης κινητικά αναπήρων παιδιών λοιπόν, αλλά και η διευκόλυνση της οικογενειακής τους ζωής θα πρέπει να αποτελούν στόχο στην ψυχό – εκπαιδευτική στήριξη παιδιού και οικογένειας. Πάντα σε συνδυασμό βεβαίως με την υποστήριξη των ατόμων που απαρτίζουν τον περίγυρο του παιδιού.

Κομνηνού Γεωργία

Καθηγήτρια αγγλικών- Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

e-mail: tzokomninou@gmail.com

τηλ: 6972019725

Η Γεωργία Κομνηνού είναι απόφοιτη του τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου και συνεχή επιμόρφωση στους τομείς της Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης. Έχει εργασθεί ως καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής κι έχει πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία αγγλικών σε παιδιά τυπικής και μη, ανάπτυξης. Επιπλέον, εργάζεται στον τομέα της Ειδικής Αγωγής σε ατομικά και ομαδικά πλαίσια. Οραματίζεται να συνδυάσει την Εκπαιδευτική Ρομποτική με την Ειδική Αγωγή, διατηρώντας παράλληλα το ενδιαφέρον και την αγάπη της για την ξενόγλωσση διδασκαλία.

Περισσότερα άρθρα
Tags: