Γνωρίζεις τη σημασία της αξιολόγησης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες;

Το σημαντικότερο βήμα στην προσπάθεια παρέμβασης σε έναν μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες, με καθυστέρηση λόγου και με αναπτυξιακές δυσκολίες είναι η σωστή αξιολόγηση. Μόνο όταν γνωρίζουμε με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το είδος αλλά και την έκταση του προβλήματος, θα μπορέσουμε να συντάξουμε αλλά και να εφαρμόσουμε σωστά ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα μας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για να διαμορφώσουμε έγκυρα και έγκαιρα την κατάλληλη στοχοθεσία. Η υλοποίηση της αξιολόγησης είναι σημαντικό να υλοποιείται από μία διεπιστημονική ομάδα,  ώστε  να συγκεντρώνονται με ολιστικό τρόπο όλες οι πληροφορίες.

Ποια είναι τα βήματα της σωστής και αποτελεσματικής αξιολόγησης;

1.Αρχικά, θα πρέπει να έχουμε ένα πλήρες ιστορικό (ατομικό, οικογενειακό, ιατρικό) για το μαθητή. Αυτό μπορούμε να το πάρουμε με μια συνέντευξη με τους γονείς, η λήψη ιστορικού είναι καλό να υλοποιείται από ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό, διότι αυτές οι ειδικότητες είναι ικανές να συλλέξουν και να ερμηνεύσουν τις πληροφορίες.

2.  Στη συνέχεια και αφού αποκλειστούν από το ιστορικό ορισμένα παθολογικά αίτια, που εφόσον εντοπιστούν είναι σημαντικό να παραπεμφθούν για περαιτέρω αναπτυξιακό έλεγχο

3. Σημαντική είναι η αξιοποίηση σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων κατάλληλων για κάθε δυσκολία ή ανάγκη του μαθητή. Η χρήση σύγχρονων και αξιόπιστων διερευνητικών εργαλείων σχετίζεται άμεσα με τη συλλογή κατάλληλων πληροφοριών. Επίσης, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η εφαρμογή και η ερμηνεία αποτελεσμάτων ψυχομετρικών εργαλείων πρέπει να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένους θεραπευτές που διαθέτουν άδεια χρήσης των εργαλείων.

4. Η υλοποίηση της αξιολόγησης συνεχίζεται με την ερμηνεία και την ανάλυση των αποτελεσμάτων και τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης για ενημέρωση των διαγνωστικών μονάδων (ΚΕΔAΣY, Κέντρα Ψυχικής Υγείας) για τη λήψη της ανάλογης γνωμάτευσης.

Διαβάστε επίσης

Η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελεί από τα σημαντικότερα βήματα για την επιτυχημένη και αποτελεσματική  αντιμετώπιση των δυσκολιών και των αδυναμιών που παρουσιάζουν  παιδιά και έφηβοι.  Πρέπει να γίνεται από έμπειρους θεραπευτές με γνώση στη χρήση αξιολογητικών εργαλείων και όχι μεμονωμένα, βιαστικά και με επιφανειακό τρόπο.

Αξιολογώ σημαίνει εντοπίζω, αναλύω, ερμηνεύω και σχεδιάζω!

Θα κατασκευάζατε ποτέ σπίτι χωρίς σχεδιασμό; Γιατί λοιπόν να εφαρμόζετε πρόγραμμα παρέμβασης, χωρίς την κατάλληλη αξιολόγηση;

Μάρθα Ι. Ηλιοπούλου

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

e-mail  misparth@hotmail.gr

Η Ηλιοπούλου Μάρθα  είναι Ειδική παιδαγωγός/Φιλόλογος , εργάζεται ενεργά με παιδιά και εφήβους με ΕΕΑ. Είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, ασχολείται ενεργά με το σχεδιασμό καινοτόμων προγραμμάτων αξιολόγησης και παρέμβασης.Διαθέτει δικά της πρότυπα Κέντρα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για παιδιά και εφήβους με ΕΕΑ.  Έχει αποτελέσει συγγραφικό μέλος διδακτικού υλικού στο ΙΕΠ , καθώς και σε φορείς για υπηρεσίες ένταξης. Οι προπτυχιακές της σπουδές ολοκληρώθηκαν με υποτροφία και βαθμό άριστα στη Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου- Università di Torino), διαθέτει επαγγελματικό δίπλωμα εξειδίκευσης Μαθησιακών Δυσκολιών & Προβλημάτων Συμπεριφοράς. Αυτή τη στιγμή υλοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΕΑΠ.  Διαθέτει πιστοποιητικά επάρκειας για τη χορήγηση αξιολογητικών εργαλείων και μεθόδων παρέμβασης για μαθητές με ΕΕΑ.

Είναι πιστοποιημένη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, στη διδακτική μεθοδολογία Αρχαίων Ελληνικών σε παιδιά με ΕΕΑ και στη Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας σε Αλλόγλωσσους. Είναι πιστοποιημένη Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. Είναι ενταγμένη σε Μητρώα Εκπαιδευτών Πανεπιστήμιων και ΚΔΒΜ της χώρας (ΠΑΔΑ, Πανεπιστήμιο Πατρών , Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΟΑΕΔ).Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για τη γενική και ειδική αγωγή (εκδόσεις www.my–book.gr).

Το εκπαιδευτικό της υλικό έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά, (International Journal of Educational Innovation κ.α.), ενώ υπήρξε μέλος της Επιτροπής κριτών διαφόρων συνεδρίων (π.χ. σε συνέδρια του Ι.Α.Κ.Ε, της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας κ.ά.). Έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει μελέτες και έρευνες της σε συνέδρια και σεμινάρια. Η διδακτική της μεθοδολογία παρουσιάζεται σε ελληνικά συνέδρια ως καινοτόμος μέθοδος.

Περισσότερα άρθρα