Ειδικός Παιδαγωγός: Ποιος είναι ο ρόλος του;

Η συμβουλευτική  που λειτουργεί  προερχόμενη από τον ειδικό παιδαγωγό είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την φροντίδα του παιδιού.

Αν ένα άτομο δεν παίρνει την εκπαίδευση που επιθυμεί απ’ την κοινωνία, το άτομο αυτό αδικείται από την κοινωνία.

Η βάση για την ομαλή ένταξη του μαθητή είναι η επιτυχημένη  συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία. Οι ρόλοι των δυο παιδαγωγών (ειδικού και γενικού)  είναι ξεκάθαροι και οι αρμοδιότητες τους πρέπει να είναι συμπληρωματικές, όχι συγκρουόμενες, αφού αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό: στη δημιουργία ενός σχολείου φιλικού σε κάθε διαφορετικό παΐδι. Έτσι θέτουν από κοινού στόχους και συνεργάζονται αρμονικά στηρίζοντας ο ένας τον άλλον (Παντελιάδου, 2018).

Ο ειδικός παιδαγωγός πρέπει να είναι καταρτισμένος με θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις. Ο ίδιος οφείλει να επιδιώκει την εξέλιξη και τη διαρκή επιμόρφωση.

Βασικό και απαραίτητο προσόν του ειδικού παιδαγωγού είναι:

  • η ενσυναίσθηση
  • η κατανόηση των δυσκολιών του

Το παιδί με τα ειδικά χαρακτηριστικά μπορεί να αντιμετωπίζει καθημερινά μεγάλες δυσκολίες και να δίνει αγώνα για να υπάρξει σε μια κοινωνία τόσο ξένη και εχθρική προς αυτό.

Ειδικός παιδαγωγός: Ποιος είναι ο ρόλος του;

Ο ειδικός παιδαγωγός είναι ο σύμμαχος και ο μεσολαβητής στις σχέσεις του παιδιού με την σχολική κοινότητα (γενικούς παιδαγωγούς, συμμαθητές). Αναλαμβάνει υποστηρικτικό ρολό και διευκολύνει την πρόσβαση των μαθητών στο πρόγραμμα σπουδών με την παρέμβαση στην τάξη. Έχοντας και ρόλο, καθώς και τα εφόδια, του εκπαιδευτικού παρακολουθεί την πορεία του παιδιού και είναι το κατάλληλο άτομο να εφαρμόσει τις σωστές τεχνικές που θα  βοηθήσουν το παιδί στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο ειδικός παιδαγωγός προτείνει στους γονείς:

  • Τη διαδικασία για λήψη διαγνώσεων και επίσημων διαδικασιών
  • Eνημερώνει για τα δικαιώματα στο σχολικό περιβάλλον
  • Πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στην κατανόηση των δυσκολιών, την επεξεργασία της κάθε διάγνωσης και τα χαρακτηριστικά του παιδιού τους σε κάθε τομέα ανάπτυξης
  • Στα πλαίσια συμβουλευτικής και καθοδήγησης ο ειδικός παιδαγωγός παρουσιάζει το πλάνο δράσης και αποκατάστασης

Διαβάστε επίσης

  • Οριοθετεί τις μορφές δυσκολιών και τις προσδοκίες
  • Συμβουλεύει για τεχνικές μελέτης
  • Οργάνωση γλωσσικών και μαθηματικών δεξιοτήτων
  • Δημιουργεί ένα πλάνο για να ξέρει ο γονέας και το παιδί

Ειδικός παιδαγωγός: Μέχρι ποιο σημείο εκτείνεται ο ρόλος του;

Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού δεν σταματά στα όρια του σχολείου αλλά προεκτείνεται και στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, καθώς η εμπλοκή και η υποστήριξη της οικογενείας είναι ουσιώδη συστατικά της επιτυχίας του έργου του. Σημαντικό είναι να γνωστοποιεί στους γονείς τις ικανότητες που έχει το παιδί τους, καθώς πολλές φορές τους διαφεύγουν τα χαρακτηριστικά αυτά εστιάζοντας στις αδυναμίες. Συμβουλεύει τους γονείς, οι  οποίοι συνήθως διακατέχονται από άγχος και πανικό, τους ενημερώνει και τους καθησυχάζει, ώστε να μην προβαίνουν σε σπασμωδικές ή άσκοπες ενέργειες (Koσμόπουλος, 2017).

Μάρθα Ι.Ηλιοπούλου

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

Η Ηλιοπούλου Μάρθα  είναι Ειδική παιδαγωγός/Φιλόλογος , εργάζεται ενεργά με παιδιά και εφήβους με ΕΕΑ. Είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, ασχολείται ενεργά με το σχεδιασμό καινοτόμων προγραμμάτων αξιολόγησης και παρέμβασης.Διαθέτει δικά της πρότυπα Κέντρα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για παιδιά και εφήβους με ΕΕΑ.  Έχει αποτελέσει συγγραφικό μέλος διδακτικού υλικού στο ΙΕΠ , καθώς και σε φορείς για υπηρεσίες ένταξης. Οι προπτυχιακές της σπουδές ολοκληρώθηκαν με υποτροφία και βαθμό άριστα στη Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου- Università di Torino), διαθέτει επαγγελματικό δίπλωμα εξειδίκευσης Μαθησιακών Δυσκολιών & Προβλημάτων Συμπεριφοράς. Αυτή τη στιγμή υλοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΕΑΠ.  Διαθέτει πιστοποιητικά επάρκειας για τη χορήγηση αξιολογητικών εργαλείων και μεθόδων παρέμβασης για μαθητές με ΕΕΑ.

Είναι πιστοποιημένη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, στη διδακτική μεθοδολογία Αρχαίων Ελληνικών σε παιδιά με ΕΕΑ και στη Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας σε Αλλόγλωσσους. Είναι πιστοποιημένη Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. Είναι ενταγμένη σε Μητρώα Εκπαιδευτών Πανεπιστήμιων και ΚΔΒΜ της χώρας (ΠΑΔΑ, Πανεπιστήμιο Πατρών , Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΟΑΕΔ).Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για τη γενική και ειδική αγωγή (εκδόσεις www.my–book.gr).

Το εκπαιδευτικό της υλικό έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά, (International Journal of Educational Innovation κ.α.), ενώ υπήρξε μέλος της Επιτροπής κριτών διαφόρων συνεδρίων (π.χ. σε συνέδρια του Ι.Α.Κ.Ε, της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας κ.ά.). Έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει μελέτες και έρευνες της σε συνέδρια και σεμινάρια. Η διδακτική της μεθοδολογία παρουσιάζεται σε ελληνικά συνέδρια ως καινοτόμος μέθοδος.

Περισσότερα άρθρα