ΤΟΚΕΤΟΣ & ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ πανδημίας

Τοκετός & εξωσωµατική γονιµοποίηση στην εποχή της πανδηµίας

Ένα από τα πιο συχνά ερωτήµατα στα οποία καλούµαστε να απαντήσουµε οι ειδικοί στον τοµέα της Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής στην εποχή της πανδημίας είναι, πέρα από τα νέα κλινικά δεδοµένα για τα ζευγάρια, ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να γεννιούνται τα παιδιά που έχουν προκύψει ως αποτέλεσµα θεραπειών για την αντιµετώπιση της υπογονιµότητας (πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, σπερµατέγχυση, εξωσωµατική γονιµοποίηση κ.λπ.).

Με δεδοµένο ότι σε παγκόσµια βάση παρατηρείται µια αύξηση των καισαρικών τοµών, πολλοί –ιατροί και ζευγάρια σε θεραπεία– θεωρούν ότι ο τοκετός των παιδιών αυτών πρέπει να διεκπεραιώνεται µόνο µε καισαρική τοµή. Αυτό όχι µόνο δεν ισχύει, αλλά στην ουσία δηµιουργεί έναν «φαύλο κύκλο» άγχους και πίεσης τόσο στα ζευγάρια όσο και στους µαιευτήρες, που καταλήγει σε ακόµα µεγαλύτερα ποσοστά καισαρικών τοµών.

Διαβάστε επίσης

Αξίζει να τονιστεί, ότι τα παιδιά αυτά, αλλά και οι επίτοκες, δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις γυναίκες που πρόκειται να γεννήσουν ως αποτέλεσµα φυσικής σύλληψης. Έτσι στις γυναίκες αυτές πρέπει να προσφέρουµε χωρίς κανέναν δισταγµό τον φυσιολογικό τοκετό ή τον φυσιολογικό τοκετό µετά από καισαρική τοµή – Vaginal Birth After Caesarean Section, τον γνωστό και ως VBAC.

Ειδικότερα, ο φυσιολογικός τοκετός µετά από καισαρική τοµή (VBAC) είναι µια επιστηµονική εξέλιξη, η οποία πρέπει να προσφέρεται σε κάθε γυναίκα που έχει ήδη γεννήσει µε καισαρική τοµή. Με υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας (άνω του 70%) και κινδύνους που, ειδικά από τη στιγµή που εξηγούνται στο ζευγάρι, είναι αντιµετωπίσιµοι από τον ειδικό, το VBAC πλέον είναι µια πραγµατικότητα, για όλες τις γυναίκες και φυσικά γι’ αυτές που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία υπογονιµότητας!

Φυσικά, η άριστη συνεργασία του ιατρού µε τη µαία και το λοιπό νοσοκοµειακό προσωπικό δεν αποτελεί µια θεωρητική ευχή, αλλά µια ανάγκη που θα βοηθήσει τη διεκπεραίωση του VBAC, έτσι ώστε η γυναίκα να γεννήσει ασφαλώς το µωρό της!

Διαβάστε επίσης

Η εποχή της πανδημίας

Εξάλλου, η εποχή µας χαρακτηρίζεται πέρα από κάθε αµφιβολία από την πανδηµία του κορωνοϊού που έχει ποικίλες συνέπειες σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητας. Στον επιστηµονικό τοµέα της Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής, οι συνέπειες της πανδημίας ξεκινούν από τη διαχείριση των περιστατικών, τον χρονικό ορίζοντα διεκπεραίωσής τους και φθάνουν φυσικά και στην αναζήτηση των νεότερων δεδοµένων σε κλινικό επίπεδο υπό το πρίσµα της πανδηµίας.

Αν και τα αρχικά δεδοµένα της πανδημίας φαίνεται να είναι καθησυχαστικά σε σχέση µε το ποια είναι η επίπτωση της νόσου στις εγκύους και στα ζευγάρια που υποβάλλονται σε θεραπεία υποβοηθούµενης αναπαραγωγής (δηλαδή δεν νοσούν βαρύτερα ή πιο συχνά απ’ ό,τι ο γενικός πληθυσµός), ασφαλώς η ανάλυση και µελέτη των δεδοµένων σε παγκόσµια βάση πρέπει να είναι συνεχής, ώστε καµία γυναίκα ή ζευγάρι να µη διακυβεύσει την υγεία τη δική του, αλλά και του παιδιού του!

Ακόµα, αξίζει να τονιστούν και οι τρέχουσες επιστηµονικές εξελίξεις στην Αναπαραγωγική Ιατρική, οι οποίες στον βαθµό του εφικτού, δεν επηρεάζονται από την πανδηµία.

Έτσι, σηµαντικό κοµµάτι των ερευνητικών προσπαθειών στις µέρες µας φαίνεται να επικεντρώνεται στις γυναίκες εκείνες που πάσχουν από πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, µια παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από εξάντληση του αποθέµατος της γυναίκας σε ωάρια, προκαλώντας έτσι αδυναµία τεκνοποίησης. Αν και προς το παρόν δεν υπάρχει καµία τεκµηριωµένη αποτελεσµατική θεραπεία (προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται σε ∆ΗΘΕΝ θεραπείες που δυστυχώς χωρίς τεκµηρίωση χορηγούνται σε γυναίκες και, πιθανότατα µπορεί να προκαλέσουν άγνωστες και σοβαρές συνέπειες στην υγεία των γυναικών), τα επιστηµονικά δεδοµένα φαίνεται να αφήνουν πολλές ελπίδες για το µέλλον.

Εξάλλου, η επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων διέγερσης των ωοθηκών, µε εφαρµογή πρωτοκόλλων µε λιγότερες ηµέρες διέγερσης και µικρότερη ποσότητα φαρµάκων – γοναδοτροπινών («φυσικός ή τροποποιηµένος φυσικός κύκλος»), αλλά ίδια αποτελεσµατικότητα, είναι άλλη µια εξέλιξη των ηµερών. Η διέγερση των ωοθηκών επιβάλλεται να είναι φιλική προς τη γυναίκα, όσο το δυνατόν πιο οικονοµική, χωρίς επιπλοκές τόσο για τη µητέρα όσο και για το παιδί που θα προκύψει από τη θεραπεία!

Διαβάστε επίσης

Η κρυοσυντήρηση γεννετικού υλικού στην εποχή της πανδημίας

Ένας άλλος τοµέας ο οποίος συγκεντρώνει µεγάλο κοµµάτι του ενδιαφέροντος είναι η κρυοσυντήρηση («κατάψυξη») γεννητικού υλικού, σπερµατοζωαρίων, ωαρίων και εµβρύων. Αν και οι τεχνικές αυτές εφαρµόζονται εδώ και αρκετά χρόνια, είναι µόνο κατά τα τελευταία έτη που δίνουν πραγµατικά ουσιαστικά αποτελέσµατα και χρησιµοποιούνται πλέον όχι µόνο για ιατρικούς λόγους προστασίας των αποθεµάτων των ωαρίων των γυναικών (π.χ. για τις γυναίκες που πρέπει να λάβουν ωοτοξικές θεραπείες στα πλαίσια αντιµετώπισης µιας νεοπλασίας ή ενός αυτοάνοσου νοσήµατος), αλλά και για κοινωνικούς λόγους για τις γυναίκες που επιθυµούν να καθυστερήσουν την τεκνοποίηση π.χ. για επαγγελµατικούς λόγους.

Με πολύ απλό τρόπο, σύντοµα και απλά θεραπευτικά πρωτόκολλα και σχετικά µικρό κόστος η κάθε γυναίκα µπορεί πια να διαφυλάξει τα ωάριά της ώστε να τα χρησιµοποιήσει όταν αυτή θα είναι έτοιµη από όλες τις πλευρές, χωρίς έκπτωση στην ποιότητά τους, καταλήγοντας να σχηµατίσει την οικογένειά της όταν το επιθυµεί!

Έτσι, σε συνδυασµό και µε άλλες δυνατότητες, όπως η δωρεά ωαρίων, δηλαδή η χρήση ωαρίων από άλλες γυναίκες, όταν η υπό θεραπεία γυναίκα δεν έχει τα δικά της, το κάθε ζευγάρι έχει πια, ακόµα και σε πολύ µεγάλη αναπαραγωγική ηλικία, τη δυνατότητα να κάνει παιδιά, απλά και πολλές φορές ακόµα και χωρίς τη λήψη εξεζητηµένων ορµονικών θεραπειών!

Αρχική δημοσίευση στα www.tanea.gr.

Δρ. Θεόδωρος Καλαμπόκας

Χειρουργός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ειδικός της British Fertility Society στην Αντιμετώπιση της Υπογονιμότητας-Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Επιστημονικός Συντονιστής Μονάδας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Μαιευτηρίου «Λητώ»

www.drkalampokas.gr

e-mail: kalamp@yahoo.com

Περισσότερα άρθρα